Liên hệ

Công ty TNHH Hoàng Kim Nha Trang

Chi nhánh 1: Tầng 28 Mường Thanh 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang

Chi nhánh 2: Tầng 18 Mường Thanh Khánh Hòa
Điện thoại : 0936.666.287 / 0935.750.689 / 0935.941.689
Email : hoangkimnhatrang2014@gmail.com
Website: www.hoangkimapartment.com

TOP